Continuiteit

Een backup op disk of tape is vaak echt niet meer genoeg!
 

Continuïteit en Disaster Recovery

Primaire bedrijfsprocessen zijn steeds vaker digitaal.

Dat brengt risico’s met zich mee, zeker in situaties met onvoorziene omstandigheden, waardoor primaire processen in gevaar komen.

Zeker voor bedrijven, die zeer afhankelijk zijn van hun digitale omgeving is een backupje echt niet meer afdoende. 

IT Service Continuity Management (ITSCM) en Disaster Recovery (DR) zijn gericht op het beheersen van risico’s die ernstige gevolgen kunnen hebben voor uw continuïteit en bedrijfsvoering.

Waarom meer dan een backup?

Stel u eens de volgende vragen:

Michael Vreuls

Continuiteit geborgd met Orios

Het is van belang, dat de meest essentiële IT-functies blijven te werken in geval van een crisis. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke IT-functies essentieel zijn en welke mechanismen een organisatie wil instellen om deze veilig te stellen.

Ook moeten vooraf maatregelen en procedures worden opgesteld, zodat iedereen weet wat te doen in geval van een grote verstoring,.

Ik kan u helpen inzicht te krijgen in de risico’s en impact van IT-calamiteiten. Ook help ik u om tot een afgewogen keuze te komen van te nemen maatregelen.

Zo voorkomen wij samen dat een “disaster” een ramp wordt voor uw onderneming.

Is uw continuiteit afdoende geborgd?

Heeft u vragen, zoekt u advies of wilt u een Audit? Ik ben u graag van dienst

    Orios borgt uw continuiteit

    Laat een “IT-disaster” geen ramp worden.

    Secured By miniOrange