• (085) 0655 790
  • info@orios.nl
  • orios.nl

Continuïteit

Uw organisatie wordt steeds afhankelijker van IT.
Een backup op disk of tape is dan echt niet genoeg!

Continuïteit en Disaster Recovery

Primaire bedrijfsprocessen zijn steeds vaker digitaal.

Dat brengt risico’s met zich mee, zeker in situaties met onvoorziene omstandigheden, waardoor primaire processen in gevaar komen.

IT Service Continuity Management (ITSCM) en Disaster Recovery (DR) zijn gericht op het beheersen van risico's die ernstige gevolgen kunnen hebben voor uw continuïteit en bedrijfsvoering.


Stel u eens de volgende vragen:

  • Wat kan er allemaal mis gaan?
  • Wat is de kans en de impact hiervan?
  • Hoe snel moeten uw gegevens weer beschikbaar zijn na een calamiteit?
  • Wat is de maximale periode waarover u zich kunt veroorloven gegevens te verliezen?
  • Wat gebeurt er bij onherstelbaar verlies van gegevens?
  • Welke middelen voor disaster recovery heeft u nu ter beschikking?
  • Dekken deze middelen alle onacceptabele risico’s?

Essentiële IT functies

Het is van belang, dat de meest essentiële IT-functies blijven te werken in geval van een crisis.

Daarom is het belangrijk voor IT-managers om te beslissen welke IT-functies essentieel zijn voor bedrijfscontinuïteit en het beschikbare budget dienovereenkomstig te verdelen.

Zodra de cruciale componenten zijn geïdentificeerd, kunnen failover-mechanismen worden ingesteld.

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen in geval van een grote verstoring, moet vooraf een reeks maatregelen en procedures worden opgesteld.

We laten een "IT-disaster" geen ramp worden

Wij kunnen u helpen inzicht te krijgen in de risico's en impact van IT-calamiteiten.

Wij helpen u ook om tot een afgewogen keuze te komen van te nemen maatregelen.

Zo voorkomen wij samen dat een "disaster" een ramp wordt voor uw onderneming.

Adres

Sleggeplantsoen 55
6835AH Arnhem

Wij gebruiken Cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.