IT Management

De IT Manager, die er is voor uw bedrijf, maar niet op de loonlijst staat.

Geen eigen IT Manager?

Grote bedrijven hebben een ICT-manager die ervoor zorgt dat het bedrijf de juiste tools op de juiste wijze gebruikt en de juiste keuzes maakt.

Voor MKB-bedrijven is IT Management vaak te kostbaar. Er is binnen het bedrijf vaak geen sprake van plannen, leiden of coördineren van “IT-activiteiten” op bestuursniveau. Keuzes zijn vaak ad-hoc en/of worden overgelaten aan medewerkers of leveranciers.

Medewerkers denken echter vanuit hun eigen beperktere behoefteschema. En Leveranciers hebben heel andere belangen dan u.

IT Management verwijst naar de monitoring en administratie van de informatietechnologie van een organisatie. IT Management richt zich op het efficiënt laten werken van informatiesystemen. Het gaat erom mensen te helpen beter te werken.

"De digitale werkplek combineert werk en leven - een virtuele ruimte met applicaties, diensten en informatie op aanvraag", zegt Forbes Insights. "Voor gebruikers betekent dit toegang tot de technologie die ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben, op welk apparaat ze het liefst gebruiken."

IT-managers ontwerpen, controleren en beheren IT-systemen en services om ervoor te zorgen dat ze altijd beschikbaar zijn en betrouwbaar werken.

De verantwoordelijkheden  omvatten:

 • Bepalen van zakelijke vereisten voor IT-systemen
 • IT-budgetten en -kosten beheren
 • Monitoring van veiligheid en naleving
 • Besturingssysteem en netwerkbeveiliging
 • Implementatie van systemen en diensten
 • IT-strategieën en doelen bepalen geïmplementeren.


Veel CEO's geloven dat hun rollen de komende twee tot drie jaar zullen evolueren. Ze verwachten te verschuiven van onderhoud en beheer naar strategische activiteiten met een hogere waarde.

Een hoofdverantwoordelijkheid zal zijn "het implementeren van betekenisvolle digitale verandering door het creëren van nieuwe tools, oplossingen en bedrijfsmodellen."

IT ondersteunt bijna alle bedrijfsactiviteiten. Technologie is niet meer te scheiden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dat maakt een organisatie echter ook kwetsbaar wanneer systemen achterblijven of falen.

 

De IT Manager zorgt ervoor dat informatietechnologieën veilig en in hoge mate beschikbaar zijn en optimaal presteren.

IT Managers spelen ook een leidende rol bij het invoeren van nieuwe systemen ter verbetering van de bedrijfsvoering. Opkomende technologieën, zoals machine learning, analyse, chatbots en blockchain, kunnen onze manier van werken sterk veranderen.

Elk bedrijf dat zich nu bezighoudt met technologie, ervaart het bijbenen van grotere verschuivingen in de toekomst - automatisering, gedecentraliseerde technologiebudgetten, cloud-gebaseerde services en recentelijk kunstmatige intelligentie - als zakelijke noodzaak.

Bestuurders moeten vaak meer doen dan investeren in de nieuwste service of het nieuwste systeem. Digitale transformatie vereist innovatie en strategische inzetbaarheid. Steeds vaker is de rol van de IT Manager niet langer de oude back-office technologiemanager.

 

De IT Manager van nu moet geïntegreerd en ingebakken zijn in de business. Hij moet weten hoe we technologie kunnen gebruiken om zakelijke uitdagingen op te lossen en dingen vooruitziend vanuit een business-perspectief.

Michael Vreuls

Orios biedt een alternatief

Ik help u uw ICT optimaal te professionaliseren.

Heeft u behoefte aan een IT Manager?

Ik bied u een IT Manager, die er is voor uw bedrijf, maar niet op de loonlijst staat.





  Uw succes is mijn succes

  Ik zorg ervoor dat ik geen ander belang heb dan het uwe.
  Zo wordt uw succes ook ons succes

  Secured By miniOrange